Włocławianie ocenili budżet obywatelski

Data:

Od 13 września do 4 października 2023 r. zbieraliśmy opinie mieszkańców na temat minionej edycji budżetu obywatelskiego. Udostępniliśmy ankietę ewaluacyjną i zaprosiliśmy do wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym spotkaniu. Wszystko po to, by z roku na rok dostosowywać budżet obywatelski do potrzeb i oczekiwań włocławian.

Ankietę ewaluacyjną wypełniło 112 osób. Gdy poddano pod ocenę każdy z etapów budżetu obywatelskiego, większość mieszkańców wypowiedziała się zdecydowanie pozytywnie i raczej pozytywnie: łącznie 84% jeśli chodzi o informowanie o budżecie obywatelskim, 80% o zgłaszaniu projektów, 84% o weryfikacji propozycji, 74% na temat procedury odwoławczej i 87% o samym głosowaniu. Najpopularniejszym sposobem dotarcia do włocławian o budżecie obywatelskim są media społecznościowe (44%) i strony internetowe (28%).

56% respondentów uważa, że termin przeprowadzenia budżetu obywatelskiego od kwietnia do sierpnia to dobre rozwiązanie, a 24% sądzi, że późniejszy termin byłby lepszy. Zdecydowana większość (71%) cieszy się z podziału na kategorie zieloną, instytucjonalną i ogólnomiejską. 62% uważa, że czas przeznaczony na zgłaszanie projektów jest wystarczający, choć co czwarty ankietowany zaznaczył opcję „zbyt krótki”. Mieszkańcy Włocławka zdążyli się przyzwyczaić do wyłącznie elektronicznego głosowania i 72% respondentów jest przeciwko powrotowi do papierowych formularzy.

W polu przeznaczonym na wszelkie propozycje, które usprawniłyby całą procedurę budżetu obywatelskiego, ankietowani wpisali m.in: odejście od szacowania wartości projektów przy składaniu propozycji i szersze informowanie o możliwości zgłaszania propozycji.

Oprócz standardowej ankiety ewaluacyjnej, którą udostępniliśmy na stronie konsultacje.wloclawek.eu, tym razem etap ewaluacji budżetu obywatelskiego rozszerzono o spotkanie z urzędnikami, a dokładniej z pracownikami Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, którzy zajmują się budżetem obywatelskim.

Spotkanie odbyło się 27 września 2023 r. w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej. Uczestniczyły w nim osoby, które nie tylko głosowały w budżecie obywatelskim, ale również zgłaszały swoje pomysły. Przeprowadzenie minionej edycji budżetu obywatelskiego zostało ocenione przez obecnych na spotkaniu pozytywnie, a kwestie, które zostały przez nich poruszone dotyczyły m.in. terminu samego głosowania oraz czas jego trwania – z sugestią, aby głosowanie nie odbywało się w trakcie wakacji i było dostępne dłużej niż 15 dni.

Pełny raport publikujemy na:
https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-4318-wloclawianie_ocenili_budzet_obywatelski.html