Przy szkołach i przedszkolu powstały „Zielone miejsca”

Data:

W ramach konkursu na „Zielone miejsce” zorganizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej powstało 11 zielonych zakątków. Rośliny, sfinansowane przez Fundacja Drzewo i Jutro, są już posadzone i będą coraz piękniejsze. Najliczniejsze spośród roślin są: cebule (200 sztuk), lawenda (200 sztuk), budleja (5o0 sztuk), i róże (29 sztuk). Poza tym: zioła, drzewa i krzewy owocowe oraz trawy.
We Włocławku, zielone miejsca oznaczone specjalnymi tablicami powstały przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół nr 3 i Przedszkolu Niepublicznym Tęczowa Kraina.