Trwają prace MPEC. Połówkowe zajęcie pasa drogowego na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rzecznej

Data:

W związku z budową sieci ciepłowniczej oraz przyłącza cieplnego MPEC do będącego w trakcie realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Plaza Park przy ul. Wyszyńskiego 7 nastąpiła zmiana organizacji ruchu.

Aktualnie występują utrudnienia dla użytkowników drogi na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rzecznej. Droga przy zachowaniu szczególnej ostrożności jest przejezdna – prace realizowane są metodą połówkowego zajęcia pasa drogowego.

Zgodnie z harmonogramem roboty potrwają jeszcze ok. 1,5 tygodnia.