Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza

Data:

Organizacja ruchu obowiązuje od dziś, tj. 30.10.2023 do dnia 02.11.2023 r. do godz. 6:00 (choć nie wszystkie zasady będą obowiązywały przez wszystkie te dni).
Ruch jednokierunkowy obowiązuje na ul. Cmentarnej, łączniku ulic Cmentarnej i Komunalnej oraz na ul. Komunalnej. (30.10 – 02.11), nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Górskiego na wprost w ul. Cmentarną (30.10. – 31.10.), wyjazd z ul. Cmentarnej tylko w lewo (01.11 – 02.11).
Zamknięty będzie ruch kołowy na ul. K. Górskiego na odcinku od Al. Chopina do rozwidlenia ul. K. Górskiego i Sportowej (01.11 – 02.11). Na Al. Chopina pojawi się wygrodzenie wzdłuż cmentarza w pasie rozdziału jezdni. Skanalizowanie ruchu na ul. Cmentarnej będzie się odbywało przy pomocy czasowego oznakowania poziomego oraz urządzeń BRD oraz trwałego wygrodzenia pasa wyłączonego z ruchu na parkingu na ul. Cmentarnej naprzeciw cmentarza (wygrodzenie części parkingu dla osób z niepełnosprawnością ruchową).
Zatoki postojowe będą wydzielone na ul. Cmentarnej wzdłuż pętli autobusowej częściowo dla pojazdów zaopatrzenia i częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nastąpi wygrodzenie na łuku (wyjazd z łącznika w ul. Cmentarną) w celu uniemożliwienia postoju pojazdów. Przejazd na wysokości firmy „Petrokan” w dniach 01.11 – 02.11 będzie zamknięty.
Kierowanie ruchem drogowym w tym rejonie miasta będzie prowadzone ręcznie, przez uprawnione służby.