Przy ul. Zapiecek powstanie park kieszonkowy

Data:

Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na utworzeniu parku kieszonkowego. Docelowo, przy ul. Zapiecek 3 zostanie wykonany plac z nawierzchnią z geokraty ze żwirem, pojawią się też ścieżki o nawierzchni mineralno-żwirowej i obszar z nawierzchnią utwardzoną z kostki brukowej. Oczywiście, w parku kieszonkowym zagości zieleń, elementy małej architektury i słupy oświetleniowe wraz z panelami słonecznymi.
Wykonawcą zadania będzie PHU DAWBUD Adam Iwański, ul. Barska 12 a, 87-800 Włocławek. Całkowita cena oferty brutto: 549 554,34 zł. Termin realizacji zamówienia to 60 dni.
„Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zapiecek” będzie realizowana w zakresie projektu o nazwie ,,WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa”.