Czekamy na projekty rzeźby, która docelowo ma stanąć przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego

Data:

8 grudnia 2023 r. mija termin składania prac w konkursie RZEŹBA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Włocławki – Nowa Odsłona. Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, współorganizatorem Gmina Miasto Włocławek. Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Zapraszamy profesjonalnych artystów rzeźbiarzy, studentów V roku i absolwentów kierunku rzeźby na Wydziale Rzeźby, architektów oraz studentów V roku i absolwentów Wydziału Architektury do udziału w Ogólnopolskim konkursie RZEŹBA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Włocławki – Nowa Odsłona.

Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego i nowoczesnego projektu rzeźby funkcjonalnej, która będzie zlokalizowana w rewitalizowanej przestrzeni miejskiej, a konkretnie na zielonym placu przy Bulwarach 15-16. Obiekt powinien nawiązywać do form fajansowych z lat 1953 – 1965 projektowanych w Ośrodku Wzorcującym Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej przez Wita Płażewskiego i Jana Sowińskiego. Ten fajans charakteryzował się ekspresyjnym kształtem.

Uczestnicy konkursu w terminie do 8 grudnia 2023 r. powinni dostarczyć kartę zgłoszenia pracy konkursowej wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz pracę konkursową na trzech sztywnych planszach w formacie 70 x 50 cm. Do udziału zapraszamy profesjonalnych artystów rzeźbiarzy, studentów V roku i absolwentów kierunku rzeźby na Wydziale Rzeźby, architektów oraz studentów V roku i absolwentów Wydziału Architektury. 

Szczegóły, w tym regulamin konkursu i karta zgłoszenia, są dostępne na: https://galeriasztuki.wloclawek.pl/konkursy/rzezba-w-przestrzeni-miejskiej/