Szkolenie dla organizacji pozarządowych – trwa nabór zgłoszeń

Data:

5 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędzie się szkolenie, podczas którego omówione zostaną między innymi zagadnienia, takie jak: czym jest Chmura publiczna, Praca współbieżna – czym jest i jakie daje benefity, Różnice pomiędzy systemami do pracy online i dedykowanymi. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też, czy wybór rozwiązań oferowanych przez Microsoft może mieć wpływ na wizerunek stowarzyszenia.

Pełna informacja na ten temat: https://www.facebook.com/events/6798986066884514/?ref=newsfeed