Spotkanie inauguracyjne Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data:

29 listopada 2023 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędzie się spotkanie inauguracyjne VI Kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00.