Plan zagospodarowania przestrzennego wyłożony do wglądu, 12 grudnia dyskusja publiczna

Data:

W dniach od 5 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 12 grudnia 2023 r. o godz. 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.

Z dokumentami dotyczącymi obszaru objętego projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (od godz. 7.30 do godz. 17.00 we wtorki, od godz. 7.30 do godz. 14.00 w piątki oraz od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pozostałe dni robocze), w pokoju 410 (IV-piętro).