Już wkrótce pacjentki włocławskiego MZOZ-u skorzystają z cyfrowego mammografu

Data:

Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej kupił nowoczesny, cyfrowy aparat mammograficzny w ramach programu pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 otrzymując dofinansowanie w kwocie ponad 600 tys. zł na zakup tego sprzętu. 

Zakup nowego mammografu cyfrowego pozwoli na spełnienie założeń Narodowej Strategii Onkologicznej, która wskazuje na konieczność wprowadzenia obowiązku od roku 2024 stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Jednocześnie, włocławski MZOZ dąży do zapewnienia pacjentom dostępu do najnowszych osiągnięć  technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Mammograf został zainstalowany przy ulicy Kilińskiego 16, w Dziale Rentgenodiagnostyki. Obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie pozwolenia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy na uruchomienie mammografu, które planowane jest w styczniu 2024 r.