Boisko do  koszykówki powstanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji

Data:

Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Powstaną trzy boiska z infrastrukturą towarzyszącą. 

W zakresie zamówienia znajdują się również: wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, zestawy koszy z wysięgnikiem, wykonanie ogrodzenia z furtką i bramą wjazdowo, dwuskrzydłową, wykonanie opaski żwirowej wokół boisk. Teren zostanie oświetlony za pomocą co najmniej 12 stanowisk oświetleniowych na słupach.

Szczegóły tego postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,150351,5b33c4d9f5ce3128e58db5ff76ca4c70.html