Sesja Rady Miasta Włocławek

Data:

12 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się LXX Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad sesji będą m.in.: –  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2023, – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042, – uchwała w sprawie użytków ekologicznych, –  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2023 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Włocławskiej Rady Seniorów.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem:

https://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/2852380f-3306-4