Chodniki przy Zielonym Rynku będą przebudowane

Data:

13 grudnia 2023 r. została podpisana umowa na przebudowę chodników z kostki granitowej wokół rynku, wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań. Na chodnikach pojawią się m.in. pasy wewnętrzne z płyt granitowych.

Założenie zieleni obejmie zagospodarowanie wokół istniejących drzew, tj. odpowiednie splantowanie, ukształtowanie, ułożenie warstwy ziemi urodzajnej, wyłożenie agrotkaniny i warstwy gresu szarego oraz wykonanie nasadzeń trawami ozdobnymi. Pojawią się też nowe drzewa.

Wybrany w przetargu wykonawca: firma CARBON Mateusz Kwitliński zrealizuje prace w ciągu 180 dni. 

Szczegóły tego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,146553,72c0d6feecc2810d6c04e06b49be9dd6.html