Finał projektu „Wolne Myśli II”. W marcu 2024 zostanie wyłoniona szkoła, która będzie reprezentować Włocławek na szczeblu wojewódzkim

Data:

18 grudnia 2023 r. w Centrum Kultury Browar B. odbył się finał projektu „Wolne Myśli II” – dzień debat na tematy związane z Włocławkiem. W debatach rywalizowali uczniowie dziesięciu włocławskich szkół ponadpodstawowych. Uczniowie porównywali nasz fajans oraz ceramikę z Bolesławca, a także wypowiadali się o plusach i minusach zakładania parków rekreacyjnych. Dodajmy, że tworzenie przyjaznych miejsc zielonych w Śródmieściu jest elementem realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek procesu rewitalizacji.

Warto przypomnieć, że z początkiem roku szkolnego 2023/2024 wsparciem finansowym ze strony Miasta Włocławek w kwocie 10 tys. zł objęto Włocławską Ligę Debat, która wejdzie w skład Kujawsko-Pomorskiej Ligii Debat. W jej ramach włocławskie szkoły ponadpodstawowe będą debatować jeszcze dwa razy. Finał i wybór najlepiej debatującej placówki odbędzie się w marcu 2024 roku, kiedy to wyłoniona zostanie szkoła, która będzie reprezentować nasze miasto na arenie wojewódzkiej.

Projekt dofinansowany jest przez Fundację Empiria i Wiedza w programie InwestorJa, którego celem jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji 4K – komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, kreatywność.