Ruszyły konkursy grantowe dla pozarządówek

Data:

Ponad 8 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski w większości konkursów o dofinansowanie można składać do 15 stycznia 2024 r.

Zakres konkursów to m.in. zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, organizacja imprez sportowych, aktywizacja i integracja społeczna seniorów, ochrona zdrowia psychicznego, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.

To tylko niektóre z tematów, pełna informacja jest opublikowana: https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/ruszyly-konkursy-dla-pozarzadowek/