Dotujemy kulturę fizyczną i sport. Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 2 stycznia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

W ramach konkursu do rozdysponowania jest łączna kwota 1 436 000,00 zł na 10 zadań, w tym między innymi 1 000 000 zł na szkolenie sportowe. Finansowe wsparcie trafi również do organizatorów zawodów i imprez sportowych, m.in. zajęć sportowych w ramach Rewitalizacji Śródmieścia. To tylko część zakresu działań przewidzianych do dofinansowania w ramach konkursu.

Wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków „Witkac” musi nastąpić w terminie do dnia 23 stycznia 2024 roku do godziny 17.00.

Pełna specyfikacja konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/5286/zarzadzenie-nr-12024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-2-stycznia-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-w-2024-roku-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-sferze-kultury-fizycznej.html