Tak się szkolą terytorialni!!

Data:

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przygotowało krótki film pokazujący jak wygląda szkolenie żołnierzy WOT podczas realizowanych kursów, ćwiczeń i szkoleń. Blisko dwuminutowy film pokazuje jak wygląda codzienna służba i szkolenie żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. 

„Przygotowany film pokazuje jak w Centrum Szkolenia WOT wygląda szkolenie żołnierzy, instruktorów i specjalistów na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.” – powiedział płk dr Przemysław Żukowski, komendant CSWOT. 

Film ukazuje poziom wyszkolenia żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej, który przychodzi do macierzystej jednostki, przebiera się w mundur, a następnie wraz ze swoimi współtowarzyszami rozpoczyna szkolenie specjalistyczne tożsame dla formacji Wojsk Obrony Terytorialnej – działania „Wspaniałej Dwunastki”. 

„W codziennej służbie stale rozwijamy kwalifikacje i umiejętności kadry dydaktycznej, wyciągamy wnioski i doświadczenia z realizowanych kursów oraz współpracy z wojskami sojuszniczymi czy obserwacji wynikających z wojny na Ukrainie. Dzięki nim podnosimy poziom realizowanych kursów i szkoleń oraz dokonujemy ich aktualizacji, a nasze Centrum Szkolenia określane jest jako miejsce, w którym najlepsi szkolą najlepszych.” – podsumował płk dr Przemysław Żukowski.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej realizuje obecnie ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń specjalistycznych, instruktorskich oraz dowódczych. Tylko w 2023 roku zorganizowano tam ponad 130 edycji różnorodnych kursów i szkoleń, w ramach których przeszkolono ponad 2,5 tyś osób. CSWOT stało się także jedynym miejscem w kraju gdzie realizowane są m.in. kursy specjalistyczne operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, instruktorów granatników M-72 czy szkolenia instruktorów i operatorów systemu amunicji krążącej WARMATE.

Wspaniała Dwunastka – Sekcja lekkiej piechoty, która jest podstawowym elementem bojowym Wojsk  Obrony Terytorialnej. To zespół dwunastu Terytorialsów, z których każdy specjalizuje się określonymi kompetencjami czyniąc sekcję kompleksową. „Wspaniała Dwunastka” jest strukturą optymalną z punktu widzenia ciągłości procesu szkolenia, jest w niej bowiem miejsce na bardzo doświadczonych żołnierzy w swojej specjalności, jak i na tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z wojskiem. Sekcje łącza się w plutony, te zaś wchodzą w skład kompanii.