Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza REKRUTUJE

Data:

Na początku tego roku Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek w ramach swojej struktury utworzyła i zarejestrowała Strzelecką Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, do której od dziś zaprasza wszystkie chętne osoby, które chciałyby wspomóc działania ratownicze i zyskać nowe kwalifikacje i doświadczenie. 

Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza JS 4051 Włocławek (SGPR) to  sformowany  w ramach działalności stowarzyszenia oddział, którego głównym celem jest udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych organizowanych przez służby państwowe. Grupa ta wpisana jest w rejestrze podmiotów współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem identyfikacyjnym: 2023/04/00001/Wn

Wyposażenie grupy ratowniczej stanowi specjalnie przygotowana karetka terenowa FORD RANGER wraz z wyposażeniem medycznym, łódź pontonowa BOMBARD C5 z echosondą, a także specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy, linowy oraz nurkowy.

Główne zadania SGPR to:
– w okresie od 1 marca do 31 października pełnienie stałych (weekendowych) i telefonicznych (w dni powszechnie) dyżurów ratowniczych,
– udział w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych,
– udział w ćwiczeniach organizowanych dla Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych Wojsk Obrony Terytorialnej,
– realizacja zabezpieczenia medycznego imprez i różnorodnych przedsięwzięć sportowych,
– doskonalenie własnych umiejętności członków grupy w obszarach udzielania pierwszej pomocy, topografii i poszukiwań, łączności, poszukiwań wodnych i podwodnych, a także szkolenia wysokościowego,
– nadzór i bieżąca obsługa sprzętu będącego na wyposażeniu grupy,
– współpraca ze Szpitalem Wojewódzkim we Włocławku, a także Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na bazie zawartych oddzielnych porozumień,

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy muszą:
– mieć ukończony 16 rok życia z jednoczesnym zastrzeżeniem, że do pełnienia dyżurów oraz wyjazdów ratowniczych wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie stosownych kwalifikacji,
– być osobą niekaraną,
– być osobą zdrową (każdy osoba wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia załączone poniżej),
– przesłać do stowarzyszenia wypełnione deklaracje i dokumenty.