Komunikat MPEC – brak ogrzewania!

Data:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku informuje, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej na wysokości bloku przy ul. Kaliskiej 90 w dniu 19 stycznia br. rozpocznie się wymiana uszkodzonego elementu sieci. W związku z powyższym pozbawieni dostaw ciepłej wody i centralnego ogrzewania będą mieszkańcy następujących ulice w rejonie osiedla mieszkaniowego Południe oraz Michelin (od ulicy Planty w kierunku ronda Falbanka oraz w kierunku Michelin):

Płowiecka, Dziewińska, Kaliska, Matejki, Nowcy, Sienkiewicza, Broniewskiego, Łady, Gałczyńskiego, Asnyka, Zbiegniewskiej, Fredry, Ziębia, Wodociągowa, Studzienna, Filtrowa, Żródlana, Bartnicka, Letnia, Metalowa, Jana Pawła II, Skrajna.

Jednocześnie MPEC informuje, że w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego odcinka znajdującego się pod nawierzchnią ul. Kaliskiej wystąpiła konieczność całkowitego zamknięcia drogi w dniu 19 stycznia br. (piątek) od godz.9.00. Autobusy MPK będą jeździły objazdami. Szczegółowe informacje dotyczące kursowania autobusów pojawią się na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego www.mpk.com.pl.  

MPEC dołoży wszelkich starań aby czas przerwy dostawy ciepła był możliwie jak najkrótszy.

Poprzedni artykuł