MOPR przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Data:

Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 roku, a także spełnić kryterium dochodowe wynoszące 2 100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500,00zł w gospodarstwie wieloosobowym.

W wersji elektronicznej wniosek można pobrać już teraz, natomiast druki będą dostępne od 26 stycznia 2024 roku (piątek) w siedzibie głównej MOPR przy ul. Ogniowej 8/10.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać do skrzynek podawczych w osiedlowych sekcjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz przy stanowisku obsługi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10. Wniosek można też złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wypłata świadczenia nastąpi jednorazowo do końca czerwca 2024 roku. 

Szczegółowe informacje, w tym formularz wniosku do pobrania, są zamieszczone na stronie: https://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/27/1202/dodatek-oslonowy-opublikowany-wzor-wniosku