Dziś i jutro w Urzędzie Miasta odbędą się kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju

Data:

Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, poświęconych prezentacji szczegółów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Miasta Włocławek na lata 2023-2029. Celem powyższego przedsięwzięcia jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z obszaru objętego LSR, ochrona seniorów z obszaru LSR przed wykluczeniem poprzez wspieranie ich integracji i aktywizacji oraz wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 31 stycznia 2024 r., kolejne odbędą się 1 i 2 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13, budynek B, sala nr 4, godz. 11:00).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, chęć uczestnictwa w danym spotkaniu należy zgłosić pod numerem 729-767-931 lub na adres e-mail: biuro@lgdwloclawek.pl.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.