Pięć mieszkań czeka przy 3 Maja 18 na uzdolnionych absolwentów

Data:

26 lutego 2024 r. ruszy nabór wniosków o najem mieszkań dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych w kamienicy przy ul. 3 Maja 18 – jest to procedura realizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W ukończonej niedawno kamienicy przy ul. 3 Maja 18 funkcjonować będzie Centrum Rewitalizacji. Jednym z jego elementów będzie 5 mieszkań o powierzchni od 31 do 47 metrów kwadratowych, które wynajęte zostaną uzdolnionym absolwentom studiów wyższych na kierunkach technicznych.

Wniosek o najem mieszkania może złożyć osoba spełniająca łącznie niżej wymienione warunki:

– ukończyła kierunek techniczny uczelni wyższej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych uzyskując tytuł inżyniera lub magistra inżyniera;

– legitymuje się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, o której mowa w § 2 pkt 1), ze średnią ocen co najmniej 4,75;

– jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i miejscem świadczenia pracy jest Miasto Włocławek;

– w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 30 roku życia;

– nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. nie przysługuje jej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Włocławek lub pobliskich miejscowości.

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie 26 lutego-2 kwietnia 2024. Szczegóły wraz z odnośnikami do aktów prawnych i wniosku o najem mieszkania można znaleźć pod adresem: https://rewitalizacja.wloclawek.eu/aktualnosc-4999-5_mieszkan_czeka_przy_3_maja_18_na.html