Włocławska Liga Debat – runda druga

Data:

6 lutego 20243 r. w Centrum Kultury „Browar B.” kolejny raz swoje umiejętności debatowania sprawdzą uczniowie 10 włocławskich szkół ponadpodstawowych. 

Przedstawiciele placówek zmierzą się w debatach, których tezy brzmią:

1.Powinno się przywrócić przedmiot „wiedza o kulturze” w programie szkół średnich.

2.Homogenizacja kultury przynosi więcej szkód niż korzyści.

Włocławska Liga Debat to część Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat, której organizatorem jest Fundacja Projekty Edukacyjne. Warto przypomnieć, że z początkiem roku szkolnego 2023/2024 wsparciem finansowym ze strony Miasta Włocławek w kwocie 10 tys. zł objęto Włocławską Ligę Debat. W jej ramach włocławskie szkoły ponadpodstawowe będą debatować, oprócz 6 lutego, jeszcze raz. Finał i wybór najlepiej debatującej placówki odbędzie się w marcu 2024 roku.