Zbieramy Państwa opinie o rewitalizacji Włocławka

Data:

Do 15 lutego 2024 r. można wypowiedzieć się na temat realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Pozyskane w anonimowej ankiecie informacje pozwolą nie tylko sformułować ocenę samego procesu rewitalizacji, ale też wyznaczyć pożądane kierunki zmian w Śródmieściu Włocławka. Tym ważniejszy jest głos mieszkańców! 

Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, czyli mieszkańców Włocławka, przedsiębiorców, społeczników oraz przedstawicieli instytucji i innych podmiotów. Wierzymy, że zmiana, która następuje w Śródmieściu ma wpływ nie tylko na mieszkańców najstarszej części Włocławka, ale też przedstawicieli innych osiedli. Stąd nasze zaproszenie kierujemy do jak najszerszego grona odbiorców.

Ankieta została opracowana w związku z przygotowaniem oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Wymóg ten wynika w ustawy o rewitalizacji i realizowany jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/ankietagprwloclawek