Konsultujemy Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 7 lutego 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. Swoje opinie wydadzą: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Treść Zarządzenia jest dostępna pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/6084/zarzadzenie-nr-422024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-7-lutego-2024-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-miasta-wloclawek-w-sprawie-przyjecia-miejskiego-programu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-na-lata-2024-2030.html