Te firmy dbają o czystość w pasach drogowych

Data:

Związanych umowami dotyczącymi utrzymania czystości w pasach drogowych Włocławka, jest trzech wykonawców. Saniko oraz Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni PLATAN Krzysztof Górski dbają o utrzymanie czystości ulic, a Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o. zajmuje się opróżnianiem koszy ulicznych.

Objęte umową jest 87,8 km z 249,92 km pasów drogowych; na pozostałych 162,12 km nieuwzględnionych w umowach Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu podejmuje działania siłami własnymi poprzez pracowników terenowych. Powierzchnia zieleni w pasach drogowych w utrzymaniu MZIDiT wynosi 951 475,97 m2.