Wybierzemy „Ośmiu Wspaniałych”. Ostatnie dni na zgłoszenia

Data:

Do piątku 16 lutego 2024 roku przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do XXX edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs służy promowaniu idei wolontariatu oraz zwróceniu szczególnej uwagi na młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas angażując się bezinteresownie w pomoc innym.

Konkurs skierowany jest do uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz dzieci i młodzieży (10-20 lat) zaangażowanych w wolontariat.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie życzliwości na co dzień, jako przeciwdziałanie agresji i brutalizacji życia.

Zgłoszenia indywidualnych kandydatów lub grup mogą składać zarówno nauczyciele, opiekunowie, jak i przedstawiciele społeczności lokalnych. Komisja konkursowa dokona oceny wniosków na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami, które odbędą się w lutym br. Na tej podstawie wybranych zostanie ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych) oraz ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). Wyróżnienia otrzymają też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Pełna informacja na ten temat: 

https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-4896-wybierzemy_osmiu_wspanialych.html