Samorząd Włocławka wspiera ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 6 lutego 2024 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Poza zadaniami publicznymi mieszczącymi się w obszarze działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dofinansowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne i wspomagające dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także działania wspierające rodziny osób niepełnosprawnych.

Chodzi np. o projekty dotyczące prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających, wspierających samodzielne funkcjonowanie oraz rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób niepełnosprawnych oraz seniorów (z wyłączeniem świadczeń finansowanych przez NFZ). Natomiast prowadzenie działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych obejmuje różne formy pomocy oraz wsparcia dla członków rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Szczegółowa specyfikacja otwartego konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/6039/303/zarzadzenie-nr-352024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-6-lutego-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2024-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-oraz-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html