W marcu ruszy nabór do przedszkoli publicznych

Data:

Od 1 do 8 marca 2024 r. rodzice będą mieli czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym
przedszkolu). Od 11 do 29 marca 2024 r. potrwają zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi w kwietniu.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów naboru: https://bip.um.wlocl.pl/5532/303/zarzadzenie-nr-
82024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-16-stycznia-2024-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-
przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-
skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20242025-do-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-
przedszkolnych-w-publicznych-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-
gmina-miasto-wloclawek.html