Realizujemy Program Dach

Data:

W ramach zadania „Program Dach” będą realizowane roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji pokrycia dachu w placówkach oświatowych na terenie Włocławka.

Został ogłoszony przetarg, podzielony na dwa zadania.

Zadanie nr 1 obejmuje wykonanie termomodernizacji pokrycia dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9. Termomodernizacja dachu prowadzona będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej opracowanej przez Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Małgorzata i Wiesław Głodek – ETAP III.

Zadanie nr 2 to wykonanie termomodernizacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Wyspiańskiego 3. Termomodernizacja dachu prowadzona będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej opracowanej przez Pracownię Projektowo – Inżynierską EUROPROJEKT Ewa Piątek-Sierek – ETAP I, ETAP II.

Szczegóły tego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,157764,114e6a97e6236a1a8e18b06f6d68c25c.html