Postępowanie ofertowe na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulic i obiektów

Data:

Zostało ogłoszone postępowanie ofertowe na utrzymanie i konserwację urządzeń służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów w mieście.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji urządzeń stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów. Obejmuje wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne oraz planowane prace konserwacyjne w celu zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i iluminacji objętych utrzymaniem.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 maja 2024r. do dnia 30 kwietnia 2025r.

Szczegóły tego postępowania: 

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,158704,43cdb1675b58520aba968915d546d115.html