Ulgi i bonusy, czyli Karta Dużej Rodziny

Data:

Przypominamy, jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny: gdzie złożyć wniosek i co zrobić, gdy ją zgubimy.

Kartę Dużej Rodziny otrzymują rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dzieci otrzymają Kartę Dużej Rodziny, jeżeli w dniu składania wniosku, co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia następujące warunki: jest w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej lub legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny są dostępne w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12, pokój 30 lub 20.

Druk oraz niezbędne załączniki można też pobrać ze strony: https://www.wloclawek.eu/strona-3641-wnioski_i_oswiadczenia.html  

Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Generator ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Za wydanie duplikatu Karty (gdy Karta została zagubiona lub zniszczona) – opłata wynosi 15 zł. 

Za domówienie karty tradycyjnej, w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada już kartę elektroniczną – opłata wynosi 10 zł.

Wszelkie informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod adresem: https://www.wloclawek.eu/strona-3500-karta_duzej_rodziny.html  oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 49 11 lub 54 414 43 87.