Bezpłatny dowóz do lokali wyborczych w ramach usługi transportowej „DOOR-TO-DOOR”

Data:

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oferuje bezpłatny dowóz do lokali wyborczych

w dniu wyborów samorządowych, tj. 7 kwietnia 2024 r. w ramach usługi transportowej „DOOR-TO-DOOR”.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 marca 2024 r. do godziny 14:00

Zapraszamy do kontaktu: 

  • telefonicznego: 531 053 099
  • poprzez adres mailowy: przejazd@mopr.wloclawek.pl 
  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 .

Przypominamy, iż użytkownikami usługi transportowej door-to-door mogą być mieszkańcy Miasta Włocławek w wieku 18 lat i więcej z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym w szczególności:

  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  2. osoby z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  3. osoby w wieku senioralnym 60+ z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.