Przy 3 Maja 18 czekają mieszkania dla uzdolnionych absolwentów. Do 2 kwietnia trwa nabór wniosków

Data:

Trwa nabór wniosków o najem mieszkań dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych w kamienicy przy ul. 3 Maja 18.

Procedura realizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. W ukończonej niedawno kamienicy przy ul. 3 Maja 18 funkcjonować będzie Centrum Rewitalizacji. Jednym z jego elementów będzie 5 mieszkań o powierzchni od 31 do 47 metrów kwadratowych, które wynajęte zostaną uzdolnionym absolwentom studiów wyższych na kierunkach technicznych.

Wniosek o najem mieszkania może złożyć osoba spełniająca łącznie niżej wymienione warunki:

– ukończyła kierunek techniczny uczelni wyższej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych uzyskując tytuł inżyniera lub magistra inżyniera;

– legitymuje się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, o której mowa w § 2 pkt 1), ze średnią ocen co najmniej 4,75;

– jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i miejscem świadczenia pracy jest Miasto Włocławek;

– w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 30 roku życia;

– nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. nie przysługuje jej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Włocławek lub pobliskich miejscowości.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 2 kwietnia 2024 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Szczegółowe informacje: https://bip.um.wlocl.pl/5832/1209/lokale-dla-absolwenta.html .