Otwarty konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 29 marca 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Łączna wysokość środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania objętego procedurą konkursową w roku 2024 wynosi 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegóły konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/7410/303/zarzadzenie-nr-1602024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-29-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-polegajacego-na-prowadzeniu-placowek-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-ramach-miejskiego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-2024-rok.html