Kto zdobędzie „Laur Prezydenta”. Ruszył nabór wniosków do Nagród Prezydenta Włocławka w dziedzinie kultury

Data:

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury to najbardziej prestiżowe laury, przyznawane osobom, które wyróżniają się swoją twórczością artystyczną oraz posiadają zasługi dla upowszechniania i ochrony kultury w naszym mieście. 

Nagrody przyznane zostaną w kategoriach: 

Twórcy za osiągnięcia w dziedzinie: literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec;

Wydarzenie – impreza, wydarzenie lub cykl imprez, które miały znaczenie dla kultury Włocławka poprzez: prezentowanie wartościowych idei, zainteresowanie mieszkańców, niepowtarzalny charakter wydarzenia;

„Młody artysta” – dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżniła się biorąc udział w konkursach, festiwalach, przeglądach zdobywając w nich najwyższe miejsca, tytuły lub wyróżniania; 

„Całokształt działalności na rzecz kultury” – za wieloletnia działalność na rzecz kultury we Włocławku, za zasługi w zakresie twórczości artystycznej i/lub upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego i/lub wzbogacanie oferty kulturalnej Włocławka;

Przyjaciel kultury – za wspieranie działalności kulturalnej we Włocławku (wsparcie finansowe, rzeczowe itp.). Nagroda dla osób lub podmiotów wspierających działalność kulturalną we Włocławku. 

Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej i rzeczowej (wyróżnienia). Wręczenie nagród odbędzie się w maju podczas uroczystości z okazji włocławskiego Święta Kultury.

Kandydatów do nagród za rok 2023 mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani za pomocą formularza, który do dnia 30 kwietnia 2024 r. należy dostarczyć osobiście, lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Włocławek – Referat Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek (decyduje data stempla pocztowego). 

Szczegóły procedury przyznawania nagród, w tym formularz zgłoszeniowy do pobrania: https://www.wloclawek.eu/strona-3531-dokumenty_do_pobrania.html