Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie szkoli kandydatów na rodziców zastępczych

Data:

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od 8 kwietnia 2024 r. w siedzibie MOPR przy ul. Ogniowej 8/10, rozpocznie się kolejny cykl spotkań w ramach szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej. 

Szkolenie, na które zostało zakwalifikowanych 8 kandydatów będzie prowadzone przez certyfikowanych trenerów – pracowników Zespołu i potrwa do 14 maja 2024 r. Obejmuje ono warsztaty dla osób ubiegających się o status rodziny zastępczej spokrewnionej, który mogą otrzymać dziadkowie i rodzeństwo dziecka potrzebującego pomocy; odbędą się też szkolenia i praktyki dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową. Tę ostatnią funkcję mogą pełnić osoby niespokrewnione z dzieckiem lub jego dalsi krewni.

Warto dodać, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze, którym oferuje wsparcie w całym procesie kwalifikacyjnym, w tym pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, bezpłatne badania psychologiczne oraz szkolenia. 

Pełna informacja na ten temat: https://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/128/1287/szkolenie-dla-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej-spokrewnionej-i-niezawodowej