Prace drogowe i porządkowe zaplanowane na dziś

Data:

Zakres zaplanowanych prac brygad terenowych MZIDiT na dzień 11.04.2024 r. jest następujący: 

prace porządkowe ul. Wieniecka – kontynuacja oczyszczania chodników z piasku i liści oraz czyszczenia cieków przykrawężnikowych, sprzątanie odpadów komunalnych; al. J.P.II – redukcja konarów drzew oraz usuwanie połamanych drzew; ul. Olszowa – uzupełnienie frezowiną ubytków po wyciętych drzewach; 

likwidacja ubytków w nawierzchniach jezdni mieszanką mineralno – asfaltową na zimno: Al. K. Wielkiego (od Papieżka do Chopina) – jezdnia ubytki; Żabia (od 3 Maja w stronę Fajansu) – jezdnia ubytki; Rolna (przy Wysokiej) – jezdnia ubytki; Wysoka (most na Zgłowiączce) – chodnik bitumiczny ubytki; Sportowa (od Leśnej do Piaski) – jezdnia trylinka ubytki masą; Piaski (przy Górskiego) – jezdnia ubytek.