Czy UE postawi na zrównoważone rolnictwo

Data:

Przyszłość europejskiego rolnictwa była tematem środowej (10 kwietnia) konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem europarlamentarzystów i przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE) oraz przedstawicieli hiszpańskiego regionu Walencja, w którym rozwinięte rolnictwo jest, poza turystyką, podstawą gospodarki. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Tematem wystąpienia gospodarza naszego województwa był zaakceptowany w marcu w komisji merytorycznej projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dokument, który powstał w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami i przedstawicielami związków producentów rolnych w naszym regionie – przygotowali wspólnie marszałek Piotr Całbecki i Portugalka Isilda Gomes. Postuluje się w nim m.in. zatrzymanie niekontrolowanego importu produktów rolnych spoza unii, weryfikację założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa, wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, wzmocnienie i promocję lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności, a także przeniesienie zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

Pełna informacja na ten temat: https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/czy-ue-postawi-na-zrownowazone-rolnictwo/