Te placówki oświatowe przejdą termomodernizację. Najpierw dokumentacja

Data:

Został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej, z podziałem na dwa zadania.

Zadanie nr 1 obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Gałczyńskiego 9, w którym mieszczą się: Szkoła Podstawowa nr 20 i Przedszkole Publiczne nr 6.

Zadanie nr 2 to termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Promienna 15. .

Szczegóły tego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,162076,8bca867786b0dfc4f1963ea6bcf2557d.html.