W latach 2019-2023 samorząd Włocławka dofinansował remonty 25 kamienic w Śródmieściu

Data:

W edycji 2024 właściciele i użytkownicy wieczyści siedmiu nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji otrzymają miejskie wsparcie do remontów. W tym roku na ten cel przeznaczymy kwotę 1 499 883,65 zł.

W trzech przypadkach: Piekarska 15, 3 Maja 10-12/Cyganka 17, Cyganka 26, roboty/prace są kontynuacją wcześniejszych działań remontowych. W przypadku nieruchomości: Wiślana 3, Plac Kopernika 2, Piekarska 19/3 Maja 31 i Brzeska 19, dotacji udzielono po raz pierwszy.

Dotacji do remontów udzielamy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Ta forma wsparcia umożliwia partycypację w kosztach realizacji robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratorskich w kamienicach prywatnych, zlokalizowanych w ścisłym centrum Włocławka. Dzięki temu w znaczący sposób wspieramy poprawę stanu technicznego wiekowych nieruchomości.

Więcej informacji na temat wnioskodawców i realizowanych zakresów robót/prac można znaleźć na stronie: http://rewitalizacja.wloclawek.eu