Przyjmujemy wnioski na usuwanie azbestu

Data:

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek w 2024 r. Sfinansowaniu robót podlegać będą nieruchomości, które użytkują wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek. 

Wnioski w formie papierowej należy składać w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 22 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3 Maja 22,  pokój 25 lub 36.

Gmina Miasto Włocławek wyłoni w ramach przetargu wykonawcę, który wykona prace związane z  demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Szczegóły procedury: https://bip.um.wlocl.pl/7845/609/nabor-wnioskow-dotyczacych-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-znajdujacych-sie-na-terenie-gminy-miasto-wloclawek-w-2024-roku.html