Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Skorzystają również mieszkańcy Włocławka

Data:

Urząd Marszałkowski zaprasza mieszkańców województwa do udziału w programie profilaktycznym, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzą cztery placówki medyczne – w Koronowie (powiat bydgoski), Grudziądzu, Żninie i Włocławku. 

Kujawsko-pomorskim programem badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej objęci zostaną palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.

Realizatorami programu są cztery wybrane w drodze konkursu placówki medyczne zlokalizowane na terenie województwa. Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę:

Przychodnia Lekarska Rodzina w Koronowie w powiecie bydgoskim,

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu,

„EPOKA” NZOZ w Żninie,

Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Pełna informacja na ten temat, w tym lista realizatorów z numerami telefonów: https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/w-pore-wykryc-tetniaka-10/