Sesja Rady Miasta Włocławek

Data:

23 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się LXXIV Sesja Rady Miasta Włocławek. 

Radni podejmą m.in. uchwały w sprawie: – przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap 1″; – przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za rok 2023”; – przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; – ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1; – zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kulin”.

Przedmiotem obrad sesji będzie również uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie miasta Włocławek;  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: 

https://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/5e987903-3a00-4