Jak bardzo nasze myśli kształtują nasze zdrowie?

Data:

Sposób, w jaki myślimy o czasie, starzeniu się i chorobie, może w zaskakujący sposób wpływać na nasze zdrowie, zachowanie i ogólne samopoczucie.

Mówi się, że czas leczy wszystkie rany. Jednakże dni wymagane do powrotu do zdrowia, chociażby po urazie, mogą się znacznie, u pacjentów różnić. Na przykład wiek osoby, styl życia i poziom wsparcia społecznego mają istotny wpływ na to, jak szybko ciało się goi.

Myśli pacjentów mogą również odegrać niezwykle potężną rolę. W niedawnym eksperymencie przetestowano, czy oczekiwania co do czasu potrzebnego na wyleczenie mogą wpłynąć na to, jak długo trwa powrót do zdrowia. Odkryto, że postrzeganie przez ludzi upływu czasu wpłynęło na to, jak szybko zagoiły się ich rany. Praca naukowców z Langer Lab została udokumentowana w nowej książce pt:. The Mindful Body. Znajdziemy tu teorię podkreślającą jedność umysłu i ciała, a także jakie to może przynieść konsekwencje dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Przez ostatnie 45 lat członkowie Langer Lab badali sposoby jak umysł kształtuje fizjologię ciała lub to, co może być nazywane jednością umysł-ciało. Podstawowa idea jest prosta: kiedy ludzie pojmują umysł i ciało jako jedną całość, a nie rozłączne jednostki, mogą zobaczyć, jak umysł ma ogromną kontrolę nad zdrowiem i samopoczuciem. Gdziekolwiek umieścimy nasz umysł, tak samo będzie nasze ciało.

Pierwszym potwierdzeniem teorii jedności umysł-ciało, był eksperyment w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, który został przeprowadzony w 1979 roku. W tym badaniu starsi mężczyźni mieszkali w odosobnieniu, które zostało zmodernizowane, aby wyglądało tak, jakby istniało 20 lat wcześniej i miało zabytkowe meble, sprzęt AGD i czasopisma. Poproszono mężczyzn, aby żyli jak ich młodsze ja. Omawiali wydarzenia z przeszłości w czasie teraźniejszym, jakby się obecnie rozwijały. Wyniki były zdumiewające. Bez żadnej interwencji medycznej poprawiły się ich słuch, wzrok, pamięć i siła. Do końca tygodnia zauważano, że wyglądają zauważalnie młodziej na zdjęciach.

Laboratorium Langer’a znalazło kolejne potwierdzenie jedności umysłu i ciała. Odkryto, że oczekiwanie zmęczenia może spowodować, że ludzie poczują się bardziej zmęczeni, a myślenie, że złapiesz przeziębienie, wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem tego. W innym badaniu osoby, które przewidywały pewne korzyści, takie jak utrata masy ciała z codziennych ćwiczeń, widziały te korzyści, nawet jeśli inne osoby wykonujące te same czynności bez tych oczekiwań nie widziały takich zmian.

W niedawnym badaniu gojenia się ran przyjrzano się dokładnie, w jaki sposób oczekiwania mogą wpłynąć na powrót do zdrowia po urazie fizycznym. Zwerbowano 33 uczestników, aby trzykrotnie poddali się kontrolowanemu zabiegowi, który pozostawił łagodne siniaki na skórze. W każdym przypadku był 28-minutowy okres obserwacji leczenia i w tym czasie poproszono uczestników o wypełnienie ankiety w określonych odstępach czasu.

W dwóch warunkach manipulowano doświadczeniem czasu. Na przykład, w stanie „szybkiego czasu”, powiedziano uczestnikom, aby odpowiadali na ankietę co osiem minut i dano im minutnik, który – bez ich wiedzy – działał z podwójną prędkością. W rezultacie każda rzeczywista minuta odpowiadała dwóm minutom na zegarze, także suma 28 minut odpowiadał 56 minutom. W stanie „wolnego czasu” ankieta odbywała się co dwie minuty, a minutnik ustawiono tak, aby działał z połową jego normalnej prędkości. W tej konfiguracji 28-minutowy okres był realnie 14 minutowy.

Odkryto, że rany goją się szybciej, gdy uczestnicy wierzyli, że minęło więcej czasu i wolniej, gdy wierzyli, że minęło mniej czasu – mimo że rzeczywisty czas, który upłynął, był taki sam w każdym przypadku.

O tym, że umysł ma wpływ na ciało spekulowano już dawno, teraz są na to dowody. Warto pamiętać o tym gdy myślimy o swoim zdrowiu czy młodości, bo może to przynieść dla nas pozytywny efekt. Warto pamiętać o tym, że umysł i ciało to jedno. Teraz już jest to pewne!

Informacje pochodzą ze strony Scientifica American.