Ważne przypomnienie dla przedsiębiorców

Data:

Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2024 roku upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, pokój 1, tel. 54 414-42-10.

Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na rachunek : 

Urząd Miasta Włocławek Nr: 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 PKO BP S.A O/Centrum Włocławek.