Zwalczanie meszek i komarów 2024

Data:

Został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest zwalczanie meszek i komarów na terenie Miasta Włocławek w 2024 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: zakupienie przez Wykonawcę środków chemicznych w ilościach gwarantujących pełne i terminowe wykonanie zabiegów; wykonanie oprysków przeciwko meszkom i komarom według wskazań monitoringu, zapewnienie sprzętu technicznego do wykonania usługi oprysków. Metoda oprysku naziemna – zabiegi opryskowe w terminach i na terenach, na bieżąco ustalanych na podstawie badań monitoringu, o łącznej powierzchni 120 ha.

Szczegóły tego postępowania: 

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,163910,804c302e05d3767f6b8962b993648ae1.html