Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

Data:

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2026 roku.

Szczegóły konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/8154/zarzadzenie-nr-2232024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-2-maja-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-zapewnieniu-schronienia-osobom-bezdomnym-z-terenu-miasta-wloclawek-w-okresie-od-1-czerwca-2024-roku-do-31-maja-2026-roku.html