Wydarzenia kulturalne w Śródmieściu

Data:

Łączna kwota 22,5 tys. zł trafi do organizacji pozarządowych, które zorganizują wydarzenia kulturalne w Śródmieściu. Wsparcie z budżetu miasta zostanie udzielone na działania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Włocławek konkurs ofert jest formą wsparcia ciekawych inicjatyw skierowanych do mieszkańców. Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i jej dokumentowanie, poszerzenie oferty artystycznej edukacji, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości i tradycji kulturowej.

Szczegóły i lista organizacji, które uzyskały wsparcie: https://rewitalizacja.wloclawek.eu/aktualnosc-5565-sa_kolejne_pieniadze_na_dzialania.html