Ruszył nabór do programu: „Wspólnie dla dziedzictwa”

Data:

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru. W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. 

Na co można uzyskać wsparcie? Przede wszystkim na działania skierowane do społeczności lokalnych, np. prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości, działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat. 

Termin składania wniosków mija 27 maja 2024 roku. Więcej na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2024/04/ruszyl-nabor-do-programu/